Meds.ge » ჯანმრთელობა, დაავადებები, რჩევები » Page 4

ჯანმრთელობა, დაავადებები, რჩევები

თავის მსუბუქი ტრავმა

თავის მსუბუქი ტრავმა

ჯანმრთელობა, დაავადებები, რჩევები / რჩევები / ჯანმრთელობა
 • 0
 • 15
თავის მძიმე ტრავმა

თავის მძიმე ტრავმა

ჯანმრთელობა, დაავადებები, რჩევები / რჩევები / ჯანმრთელობა
 • 0
 • 14
თავის ტილები

თავის ტილები

ჯანმრთელობა, დაავადებები, რჩევები / რჩევები / ჯანმრთელობა
 • 0
 • 17
თავის ტკივილი

თავის ტკივილი

ჯანმრთელობა, დაავადებები, რჩევები / რჩევები / ჯანმრთელობა
 • 0
 • 21
თასმისებური ჭია

თასმისებური ჭია

ჯანმრთელობა, დაავადებები, რჩევები / რჩევები / ჯანმრთელობა
 • 0
 • 19
თერნერის სინდრომი

თერნერის სინდრომი

ჯანმრთელობა, დაავადებები, რჩევები / რჩევები / ჯანმრთელობა
 • 0
 • 15
თვალის დაზიანება

თვალის დაზიანება

ჯანმრთელობა, დაავადებები, რჩევები / რჩევები / ჯანმრთელობა
 • 0
 • 17
თვალის კიბო

თვალის კიბო

ჯანმრთელობა, დაავადებები, რჩევები / რჩევები / ჯანმრთელობა
 • 0
 • 18
თვალის სიზარმაცე

თვალის სიზარმაცე

რჩევები / ჯანმრთელობა, დაავადებები, რჩევები / ჯანმრთელობა
 • 0
 • 19
თვალის სიწითლე

თვალის სიწითლე

ჯანმრთელობა, დაავადებები, რჩევები / რჩევები / ჯანმრთელობა
 • 0
 • 13
თიაქარი

თიაქარი

ჯანმრთელობა, დაავადებები, რჩევები / რჩევები / ჯანმრთელობა
 • 0
 • 18
თირკმლის აუტოსომურ-დომინანტური პოლიკისტური დაავადება

თირკმლის აუტოსომურ-დომინანტური პოლიკისტური დაავადება

ჯანმრთელობა, დაავადებები, რჩევები / რჩევები / ჯანმრთელობა
 • 0
 • 17
თმის ცვენა

თმის ცვენა

ჯანმრთელობა, დაავადებები, რჩევები / რჩევები / ჯანმრთელობა
 • 0
 • 19
თრომბოფილია

თრომბოფილია

ჯანმრთელობა, დაავადებები, რჩევები / რჩევები / ჯანმრთელობა
 • 0
 • 16
იმპეტიგო

იმპეტიგო

ჯანმრთელობა, დაავადებები, რჩევები / რჩევები / ჯანმრთელობა
 • 1
 • 19
იმპოტენცია

იმპოტენცია

ჯანმრთელობა, დაავადებები, რჩევები / რჩევები / ჯანმრთელობა
 • 0
 • 19
ინსულტი

ინსულტი

ჯანმრთელობა, დაავადებები, რჩევები / რჩევები / ჯანმრთელობა
 • 0
 • 15
ინფარქტი (გულის შეტევა)

ინფარქტი (გულის შეტევა)

ჯანმრთელობა, დაავადებები, რჩევები / რჩევები / ჯანმრთელობა
 • 0
 • 16
იქთიოზი (იხტიოზი)

იქთიოზი (იხტიოზი)

ჯანმრთელობა, დაავადებები, რჩევები / რჩევები / ჯანმრთელობა
 • 0
 • 19
კავერნომა

კავერნომა

ჯანმრთელობა, დაავადებები, რჩევები / რჩევები / ჯანმრთელობა
 • 0
 • 15