Meds.ge » ჯანმრთელობა, დაავადებები, რჩევები » Page 6

ჯანმრთელობა, დაავადებები, რჩევები

კრუპი

კრუპი

ჯანმრთელობა, დაავადებები, რჩევები / რჩევები / ჯანმრთელობა
 • 0
 • 16
კუშინგის სინდრომი

კუშინგის სინდრომი

ჯანმრთელობა, დაავადებები, რჩევები / რჩევები / ჯანმრთელობა
 • 0
 • 23
კუჭის კიბო

კუჭის კიბო

ჯანმრთელობა, დაავადებები, რჩევები / რჩევები / ჯანმრთელობა
 • 0
 • 15
კუჭის წყლული

კუჭის წყლული

ჯანმრთელობა, დაავადებები, რჩევები
 • 2
 • 154
კუჭის წყლული

კუჭის წყლული

ჯანმრთელობა, დაავადებები, რჩევები / რჩევები / ჯანმრთელობა
 • 0
 • 19
ლაპარასკოპია

ლაპარასკოპია

ჯანმრთელობა, დაავადებები, რჩევები / რჩევები / ჯანმრთელობა
 • 0
 • 17
ლაქტოზის აუტანლობა

ლაქტოზის აუტანლობა

ჯანმრთელობა, დაავადებები, რჩევები / რჩევები / ჯანმრთელობა
 • 0
 • 15
ლეგიონერის დაავადება

ლეგიონერის დაავადება

ჯანმრთელობა, დაავადებები, რჩევები / რჩევები / ჯანმრთელობა
 • 0
 • 15
ლეიკოპლაკია

ლეიკოპლაკია

ჯანმრთელობა, დაავადებები, რჩევები / რჩევები / ჯანმრთელობა
 • 0
 • 23
ლიმფედემა

ლიმფედემა

ჯანმრთელობა, დაავადებები, რჩევები / რჩევები / ჯანმრთელობა
 • 0
 • 17
ლიპოედემა

ლიპოედემა

ჯანმრთელობა, დაავადებები, რჩევები / რჩევები / ჯანმრთელობა
 • 0
 • 16
ლიპომა

ლიპომა

ჯანმრთელობა, დაავადებები, რჩევები / რჩევები / ჯანმრთელობა
 • 0
 • 20
ლისტერიოზი

ლისტერიოზი

ჯანმრთელობა, დაავადებები, რჩევები / რჩევები / ჯანმრთელობა
 • 0
 • 16
მალთაშორისი თიაქარი (დისკოზი დისკის პროლაფსი)

მალთაშორისი თიაქარი (დისკოზი დისკის პროლაფსი)

ჯანმრთელობა, დაავადებები, რჩევები / რჩევები / ჯანმრთელობა
 • 0
 • 15
მასტიტი

მასტიტი

ჯანმრთელობა, დაავადებები, რჩევები / რჩევები / ჯანმრთელობა
 • 0
 • 17
მასტოიდიტი

მასტოიდიტი

ჯანმრთელობა, დაავადებები, რჩევები / რჩევები / ჯანმრთელობა
 • 0
 • 18
მახვილა ჭია (ენტერობიაზი)

მახვილა ჭია (ენტერობიაზი)

ჯანმრთელობა, დაავადებები, რჩევები / რჩევები / ჯანმრთელობა
 • 0
 • 18
მეზოთელიომა

მეზოთელიომა

ჯანმრთელობა, დაავადებები, რჩევები / რჩევები / ჯანმრთელობა
 • 0
 • 14
მელანომა

მელანომა

ჯანმრთელობა, დაავადებები, რჩევები / რჩევები / ჯანმრთელობა
 • 0
 • 16
მენინგიტი

მენინგიტი

ჯანმრთელობა, დაავადებები, რჩევები / რჩევები / ჯანმრთელობა
 • 0
 • 14