Meds.ge » ჯანმრთელობა, დაავადებები, რჩევები » Page 8

ჯანმრთელობა, დაავადებები, რჩევები

მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია

მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია

ჯანმრთელობა, დაავადებები, რჩევები / რჩევები / ჯანმრთელობა
 • 0
 • 18
მწვავე მიელოიდური ლეიკემია

მწვავე მიელოიდური ლეიკემია

ჯანმრთელობა, დაავადებები, რჩევები / რჩევები / ჯანმრთელობა
 • 0
 • 16
მწვავე ქოლეცისტიტი

მწვავე ქოლეცისტიტი

ჯანმრთელობა, დაავადებები, რჩევები / რჩევები / ჯანმრთელობა
 • 0
 • 21
ნარკოზი (ზოგადი ანესთეზია)

ნარკოზი (ზოგადი ანესთეზია)

ჯანმრთელობა, დაავადებები, რჩევები / რჩევები / ჯანმრთელობა
 • 0
 • 21
ნაღვლის ბუშტის კენჭები

ნაღვლის ბუშტის კენჭები

ჯანმრთელობა, დაავადებები, რჩევები / რჩევები / ჯანმრთელობა
 • 0
 • 18
ნაღვლის ბუშტის კიბო

ნაღვლის ბუშტის კიბო

ჯანმრთელობა, დაავადებები, რჩევები / რჩევები / ჯანმრთელობა
 • 0
 • 18
ნაწლავის ანთებითი დაავადება

ნაწლავის ანთებითი დაავადება

ჯანმრთელობა, დაავადებები, რჩევები / რჩევები / ჯანმრთელობა
 • 0
 • 16
ნაწლავის პოლიპები

ნაწლავის პოლიპები

ჯანმრთელობა, დაავადებები, რჩევები / რჩევები / ჯანმრთელობა
 • 0
 • 21
ნაწლავის შეუკავებლობა (უნებლიე დეფეკაცია)

ნაწლავის შეუკავებლობა (უნებლიე დეფეკაცია)

ჯანმრთელობა / ჯანმრთელობა, დაავადებები, რჩევები
 • 0
 • 40
ნოროვირუსი

ნოროვირუსი

ჯანმრთელობა, დაავადებები, რჩევები / რჩევები / ჯანმრთელობა
 • 0
 • 16
ოლიგომენორეა (არარეგულარული პერიოდები)

ოლიგომენორეა (არარეგულარული პერიოდები)

ჯანმრთელობა, დაავადებები, რჩევები / რჩევები / ჯანმრთელობა
 • 0
 • 21
ორალური ბრტყელი ლიქენი

ორალური ბრტყელი ლიქენი

ჯანმრთელობა, დაავადებები, რჩევები / ჯანმრთელობა / რჩევები
 • 0
 • 16
ორსულობის დიაბეტი (გესტაციური დიაბეტი)

ორსულობის დიაბეტი (გესტაციური დიაბეტი)

ჯანმრთელობა, დაავადებები, რჩევები / რჩევები / ჯანმრთელობა
 • 0
 • 18
ოჯახური სპაზმური პარაპარეზისი (მემკვიდრეობითი სპაზმური პარაპარეზისი)

ოჯახური სპაზმური პარაპარეზისი (მემკვიდრეობითი სპაზმური პარაპარეზისი)

ჯანმრთელობა, დაავადებები, რჩევები / რჩევები / ჯანმრთელობა
 • 0
 • 24
პერიკარდიტი

პერიკარდიტი

ჯანმრთელობა, დაავადებები, რჩევები / რჩევები / ჯანმრთელობა
 • 0
 • 17
პირველადი დახმარება

პირველადი დახმარება

რჩევები / ჯანმრთელობა / ჯანმრთელობა, დაავადებები, რჩევები
 • 0
 • 18
პირის ღრუს რძიანა ბავშვებში

პირის ღრუს რძიანა ბავშვებში

რჩევები / ჯანმრთელობა, დაავადებები, რჩევები / ჯანმრთელობა
 • 0
 • 16
პირის ღრუს რძიანა მოზრდილებში

პირის ღრუს რძიანა მოზრდილებში

ჯანმრთელობა, დაავადებები, რჩევები / რჩევები / ჯანმრთელობა
 • 0
 • 17
პოდაგრა

პოდაგრა

ჯანმრთელობა, დაავადებები, რჩევები / რჩევები / ჯანმრთელობა
 • 0
 • 20
პოლიკისტური საკვერცხის სინდრომი

პოლიკისტური საკვერცხის სინდრომი

ჯანმრთელობა, დაავადებები, რჩევები / რჩევები / ჯანმრთელობა
 • 0
 • 19