Meds.ge » ყველა კლინიკა » პროქტოლოგია

პროქტოლოგია

ზუგდიდის რეფერალური ჰოსპიტალი

ზუგდიდის რეფერალური ჰოსპიტალი

ყველა კლინიკა / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია / ენდოკრინოლოგია / კარდიოლოგია / ონკოლოგია / ოტორინოლარინგოლოგია / ოფთალმოლოგია / პედიატრია / პროქტოლოგია / რადიოლოგია / უროლოგია / ქირურგია / ანგიოლოგია / ნეფროლოგია
 • 0
 • 12
სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - ქუთაისის პოლიკლინიკა

სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - ქუთაისის პოლიკლინიკა

ყველა კლინიკა / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია / კარდიოლოგია / ლაბორატორია / ნევროლოგია / ოფთალმოლოგია / ონკოლოგია / პროქტოლოგია / ქირურგია / ამბულატორია / ანგიოლოგია
 • 0
 • 11
მრავალპროფილური კლინიკა

მრავალპროფილური კლინიკა

ყველა კლინიკა / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია / დერმატოლოგია / ენდოკრინოლოგია / კარდიოლოგია / ნევროლოგია / ტრავმატოლოგია / ოტორინოლარინგოლოგია / პროქტოლოგია / უროლოგია / ქირურგია / მამოლოგია / გასტროენტეროლოგია
 • 0
 • 32
კოლოპროქტოლოგიის ცენტრი

კოლოპროქტოლოგიის ცენტრი

ყველა კლინიკა / პროქტოლოგია
 • 0
 • 9
სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - ახალციხის რეფერალური ჰოსპიტალი

სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - ახალციხის რეფერალური ჰოსპიტალი

ყველა კლინიკა / ენდოკრინოლოგია / კარდიოლოგია / ლაბორატორია / ონკოლოგია / ოტორინოლარინგოლოგია / პედიატრია / პროქტოლოგია / რადიოლოგია / უროლოგია / ქირურგია / ამბულატორია / დიაგნოსტიკა / ფსიქიატრია / ანგიოლოგია / დერმატოლოგია / ორთოპედია / ნეფროლოგია
 • 0
 • 15
მედინა

მედინა

ყველა კლინიკა / კარდიოლოგია / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია / ქირურგია / ნევროლოგია / თერაპია / უროლოგია / ტრავმატოლოგია / ორთოპედია / პროქტოლოგია / ლაბორატორია
 • 0
 • 16
აკად. ნ. ყიფშიძის სახელობის ცენტრალური კლინიკა (რესპუბლიკური საავადმყოფო)

აკად. ნ. ყიფშიძის სახელობის ცენტრალური კლინიკა (რესპუბლიკური საავადმყოფო)

ყველა კლინიკა / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია / დერმატოლოგია / ენდოკრინოლოგია / კარდიოლოგია / ლაბორატორია / ნევროლოგია / ტრავმატოლოგია / ოტორინოლარინგოლოგია / ოფთალმოლოგია / პედიატრია / პროქტოლოგია / რადიოლოგია / უროლოგია / ქირურგია / დიაგნოსტიკა / ანგიოლოგია / თერაპია / გასტროენტეროლოგია / ნეფროლოგია
 • 0
 • 15
საზღვაო ჰოსპიტალი

საზღვაო ჰოსპიტალი

ყველა კლინიკა / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია / ლაბორატორია / ქირურგია / ნევროლოგია / უროლოგია / პროქტოლოგია / ოფთალმოლოგია / დერმატოლოგია / ენდოკრინოლოგია / ოტორინოლარინგოლოგია / კარდიოლოგია / ანგიოლოგია / ტრავმატოლოგია
 • 0
 • 14
ოქსფორდ მედიქალ ჯორჯია

ოქსფორდ მედიქალ ჯორჯია

ყველა კლინიკა / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია / დერმატოლოგია / ენდოკრინოლოგია / კარდიოლოგია / ლაბორატორია / ნევროლოგია / პროქტოლოგია / დიაგნოსტიკა
 • 0
 • 11
თბილისის ონკოლოგიური ცენტრი

თბილისის ონკოლოგიური ცენტრი

ყველა კლინიკა / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია / ენდოკრინოლოგია / ლაბორატორია / ონკოლოგია / ოტორინოლარინგოლოგია / ოფთალმოლოგია / პროქტოლოგია / რადიოლოგია / უროლოგია / ქირურგია / ორთოპედია / ტრავმატოლოგია / მამოლოგია
 • 0
 • 27
ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა

ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა

ყველა კლინიკა / ენდოკრინოლოგია / ონკოლოგია / ოფთალმოლოგია / პროქტოლოგია / ქირურგია
 • 0
 • 16
კავკასიის მედიცინის ცენტრი

კავკასიის მედიცინის ცენტრი

ყველა კლინიკა / ონკოლოგია / ტრავმატოლოგია / ოფთალმოლოგია / პროქტოლოგია / რადიოლოგია / უროლოგია / დიაგნოსტიკა / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია / ორთოპედია
 • 0
 • 25
ავერსის კლინიკა - საბურთალო

ავერსის კლინიკა - საბურთალო

ყველა კლინიკა / ენდოკრინოლოგია / კარდიოლოგია / ლაბორატორია / ნევროლოგია / ონკოლოგია / ტრავმატოლოგია / ოტორინოლარინგოლოგია / ოფთალმოლოგია / პედიატრია / პროქტოლოგია / რადიოლოგია / რევმატოლოგია / სტომატოლოგია / უროლოგია / ქირურგია / ანგიოლოგია / დერმატოლოგია / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია / ორთოპედია / თერაპია / მამოლოგია / მრავალპროფილური კლინიკა
 • 0
 • 31
დავით ტატიშვილის სამედიცინო ცენტრი

დავით ტატიშვილის სამედიცინო ცენტრი

ყველა კლინიკა / დერმატოლოგია / ენდოკრინოლოგია / ლაბორატორია / ონკოლოგია / ოტორინოლარინგოლოგია / ოფთალმოლოგია / პედიატრია / პროქტოლოგია / რევმატოლოგია / სტომატოლოგია / ანგიოლოგია / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია / თერაპია / მრავალპროფილური კლინიკა
 • 0
 • 28
ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტი

ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტი

ყველა კლინიკა / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია / ენდოკრინოლოგია / კარდიოლოგია / ლაბორატორია / ონკოლოგია / ტრავმატოლოგია / ოფთალმოლოგია / პროქტოლოგია / უროლოგია / თერაპია / მამოლოგია / გასტროენტეროლოგია
 • 0
 • 31
კ. ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი

კ. ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი

ყველა კლინიკა / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია / ენდოკრინოლოგია / კარდიოლოგია / ნევროლოგია / ონკოლოგია / ტრავმატოლოგია / ოფთალმოლოგია / პროქტოლოგია / რადიოლოგია / უროლოგია / ქირურგია / ანგიოლოგია / თერაპია / მამოლოგია / მრავალპროფილური კლინიკა / ნეფროლოგია
 • 0
 • 34
პრემიუმ მედსერვისი

პრემიუმ მედსერვისი

ყველა კლინიკა / ენდოკრინოლოგია / კარდიოლოგია / ლაბორატორია / ნევროლოგია / ონკოლოგია / ოტორინოლარინგოლოგია / ოფთალმოლოგია / პედიატრია / პროქტოლოგია / უროლოგია / დიაგნოსტიკა / ანგიოლოგია / ორთოპედია / თერაპია / მამოლოგია / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია
 • 0
 • 27