Meds.ge » კლინიკები / klinikebi » ონკოლოგია » Page 2

ონკოლოგია

თბილისის ონკოლოგიური ცენტრი

თბილისის ონკოლოგიური ცენტრი

კლინიკები / klinikebi / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია / ენდოკრინოლოგია / ლაბორატორია / ონკოლოგია / ოტორინოლარინგოლოგია / ოფთალმოლოგია / პროქტოლოგია / რადიოლოგია / უროლოგია / ქირურგია / ორთოპედია / ტრავმატოლოგია / მამოლოგია
ქუთაისის რეფერალური ჰოსპიტალი

ქუთაისის რეფერალური ჰოსპიტალი

კლინიკები / klinikebi / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია / ონკოლოგია / ოტორინოლარინგოლოგია / ოფთალმოლოგია / რადიოლოგია / უროლოგია / ქირურგია / დიაგნოსტიკა / ანგიოლოგია / ორთოპედია / ნეფროლოგია
გიდმედი

გიდმედი

კლინიკები / klinikebi / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია / ენდოკრინოლოგია / კარდიოლოგია / ლაბორატორია / ონკოლოგია / ტრავმატოლოგია / ოფთალმოლოგია / უროლოგია / ფსიქოლოგია / ქირურგია / დიაგნოსტიკა
კარაპს მედლაინი

კარაპს მედლაინი

კლინიკები / klinikebi / ონკოლოგია / რადიოლოგია / ქირურგია / ორთოპედია / ტრავმატოლოგია / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია
მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი -ინგოროყვას საუნივერსიტეტო კლინიკა

მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი -ინგოროყვას საუნივერსიტეტო კლინიკა

კლინიკები / klinikebi / ენდოკრინოლოგია / კარდიოლოგია / ონკოლოგია / ტრავმატოლოგია / ოტორინოლარინგოლოგია / რადიოლოგია / ქირურგია / სამედიცინო ცენტრები / ორთოპედია / ნეფროლოგია
მ.იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო

მ.იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო

კლინიკები / klinikebi / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია / კარდიოლოგია / ნევროლოგია / ონკოლოგია / ოტორინოლარინგოლოგია / ოფთალმოლოგია / პედიატრია / ანგიოლოგია / ორთოპედია / ტრავმატოლოგია / გასტროენტეროლოგია / ნეფროლოგია
ლაიფმედი

ლაიფმედი

კლინიკები / klinikebi / ონკოლოგია
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკა

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკა

კლინიკები / klinikebi / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია / ენდოკრინოლოგია / ნევროლოგია / ონკოლოგია / ოტორინოლარინგოლოგია / ქირურგია
მედისონ ჰოლდინგი

მედისონ ჰოლდინგი

კლინიკები / klinikebi / ენდოკრინოლოგია / კარდიოლოგია / ლაბორატორია / ნარკოლოგია / ონკოლოგია / ტრავმატოლოგია / ოტორინოლარინგოლოგია / ოფთალმოლოგია / რევმატოლოგია / უროლოგია / ქირურგია / ფსიქიატრია / დერმატოლოგია / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია / იმუნოლოგია (კლინიკა)
ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა

ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა

კლინიკები / klinikebi / ენდოკრინოლოგია / ონკოლოგია / ოფთალმოლოგია / პროქტოლოგია / ქირურგია
კავკასიის მედიცინის ცენტრი

კავკასიის მედიცინის ცენტრი

კლინიკები / klinikebi / ონკოლოგია / ტრავმატოლოგია / ოფთალმოლოგია / პროქტოლოგია / რადიოლოგია / უროლოგია / დიაგნოსტიკა / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია / ორთოპედია
ავერსის კლინიკა - საბურთალო

ავერსის კლინიკა - საბურთალო

კლინიკები / klinikebi / ენდოკრინოლოგია / კარდიოლოგია / ლაბორატორია / ნევროლოგია / ონკოლოგია / ტრავმატოლოგია / ოტორინოლარინგოლოგია / ოფთალმოლოგია / პედიატრია / პროქტოლოგია / რადიოლოგია / რევმატოლოგია / სტომატოლოგია / უროლოგია / ქირურგია / ანგიოლოგია / დერმატოლოგია / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია / ორთოპედია / თერაპია / მამოლოგია / მრავალპროფილური კლინიკა
დავით ტატიშვილის სამედიცინო ცენტრი

დავით ტატიშვილის სამედიცინო ცენტრი

კლინიკები / klinikebi / დერმატოლოგია / ენდოკრინოლოგია / ლაბორატორია / ონკოლოგია / ოტორინოლარინგოლოგია / ოფთალმოლოგია / პედიატრია / პროქტოლოგია / რევმატოლოგია / სტომატოლოგია / ანგიოლოგია / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია / თერაპია / მრავალპროფილური კლინიკა
ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტი

ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტი

კლინიკები / klinikebi / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია / ენდოკრინოლოგია / კარდიოლოგია / ლაბორატორია / ონკოლოგია / ტრავმატოლოგია / ოფთალმოლოგია / პროქტოლოგია / უროლოგია / თერაპია / მამოლოგია / გასტროენტეროლოგია
კ. ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი

კ. ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი

კლინიკები / klinikebi / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია / ენდოკრინოლოგია / კარდიოლოგია / ნევროლოგია / ონკოლოგია / ტრავმატოლოგია / ოფთალმოლოგია / პროქტოლოგია / რადიოლოგია / უროლოგია / ქირურგია / ანგიოლოგია / თერაპია / მამოლოგია / მრავალპროფილური კლინიკა / ნეფროლოგია
ბერძნული სამედიცინო ფონდი ჰიპოკრატე

ბერძნული სამედიცინო ფონდი ჰიპოკრატე

კლინიკები / klinikebi / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია / ენდოკრინოლოგია / ონკოლოგია / ტრავმატოლოგია / ოფთალმოლოგია / ქირურგია / თერაპია
კონსილიუმ მედულა

კონსილიუმ მედულა

კლინიკები / klinikebi / ენდოკრინოლოგია / ლაბორატორია / ნევროლოგია / ონკოლოგია / რევმატოლოგია / უროლოგია / ქირურგია / დიაგნოსტიკა / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია / თერაპია
პრემიუმ მედსერვისი

პრემიუმ მედსერვისი

კლინიკები / klinikebi / ენდოკრინოლოგია / კარდიოლოგია / ლაბორატორია / ნევროლოგია / ონკოლოგია / ოტორინოლარინგოლოგია / ოფთალმოლოგია / პედიატრია / პროქტოლოგია / უროლოგია / დიაგნოსტიკა / ანგიოლოგია / ორთოპედია / თერაპია / მამოლოგია / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია
მარდალეიშვილის სამედიცინო ცენტრი

მარდალეიშვილის სამედიცინო ცენტრი

კლინიკები / klinikebi / ონკოლოგია / სამედიცინო ცენტრები / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია / მამოლოგია