Meds.ge » ყველა კლინიკა » გასტროენტეროლოგია

გასტროენტეროლოგია

კლინიკა სალბუნი

კლინიკა სალბუნი

ყველა კლინიკა / გასტროენტეროლოგია / დიაგნოსტიკა
 • 0
 • 7
თეომედი - ენდოსკოპიის სასწავლო კვლევითი ცენტრი

თეომედი - ენდოსკოპიის სასწავლო კვლევითი ცენტრი

ყველა კლინიკა / გასტროენტეროლოგია
 • 0
 • 6
მრჩეველი ლიმბახის დიაგნოსტიკის ევროპული ჯგუფი (ბათუმი)

მრჩეველი ლიმბახის დიაგნოსტიკის ევროპული ჯგუფი (ბათუმი)

ყველა კლინიკა / ენდოკრინოლოგია / ლაბორატორია / პედიატრია / ფსიქოლოგია / ვეტერინარია / დიაგნოსტიკა / თერაპია / გასტროენტეროლოგია
 • 0
 • 8
მრჩეველი ლიმბახის დიაგნოსტიკის ევროპული ჯგუფი (ქუთაისი)

მრჩეველი ლიმბახის დიაგნოსტიკის ევროპული ჯგუფი (ქუთაისი)

ყველა კლინიკა / ენდოკრინოლოგია / ლაბორატორია / პედიატრია / ფსიქოლოგია / ვეტერინარია / დიაგნოსტიკა / თერაპია / გასტროენტეროლოგია
 • 0
 • 7
მრავალპროფილური კლინიკა

მრავალპროფილური კლინიკა

ყველა კლინიკა / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია / დერმატოლოგია / ენდოკრინოლოგია / კარდიოლოგია / ნევროლოგია / ტრავმატოლოგია / ოტორინოლარინგოლოგია / პროქტოლოგია / უროლოგია / ქირურგია / მამოლოგია / გასტროენტეროლოგია
 • 0
 • 32
დიაგნოზი

დიაგნოზი

ყველა კლინიკა / ენდოკრინოლოგია / კარდიოლოგია / ლაბორატორია / ნევროლოგია / ოფთალმოლოგია / უროლოგია / დერმატოლოგია / თერაპია / გასტროენტეროლოგია
 • 0
 • 11
ლაგიმედი

ლაგიმედი

ყველა კლინიკა / ენდოკრინოლოგია / გასტროენტეროლოგია
 • 0
 • 8
ჰარმონერი კლინიკა ვაკეში

ჰარმონერი კლინიკა ვაკეში

ყველა კლინიკა / ნევროლოგია / უროლოგია / ქირურგია / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია / გასტროენტეროლოგია
 • 0
 • 18
აკად. ნ. ყიფშიძის სახელობის ცენტრალური კლინიკა (რესპუბლიკური საავადმყოფო)

აკად. ნ. ყიფშიძის სახელობის ცენტრალური კლინიკა (რესპუბლიკური საავადმყოფო)

ყველა კლინიკა / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია / დერმატოლოგია / ენდოკრინოლოგია / კარდიოლოგია / ლაბორატორია / ნევროლოგია / ტრავმატოლოგია / ოტორინოლარინგოლოგია / ოფთალმოლოგია / პედიატრია / პროქტოლოგია / რადიოლოგია / უროლოგია / ქირურგია / დიაგნოსტიკა / ანგიოლოგია / თერაპია / გასტროენტეროლოგია / ნეფროლოგია
 • 0
 • 15
მრჩეველი ლიმბახის დიაგნოსტიკის ევროპული ჯგუფი

მრჩეველი ლიმბახის დიაგნოსტიკის ევროპული ჯგუფი

ყველა კლინიკა / ენდოკრინოლოგია / ლაბორატორია / პედიატრია / ფსიქოლოგია / ვეტერინარია / დიაგნოსტიკა / თერაპია / გასტროენტეროლოგია
 • 0
 • 17
ინტერკლინიკა

ინტერკლინიკა

ყველა კლინიკა / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია / ენდოკრინოლოგია / კარდიოლოგია / ლაბორატორია / პედიატრია / რადიოლოგია / რევმატოლოგია / უროლოგია / ანგიოლოგია / დერმატოლოგია / მამოლოგია / გასტროენტეროლოგია
 • 0
 • 12
ი.ციციშვილის სახელობის ბავშვთა ახალი კლინიკა

ი.ციციშვილის სახელობის ბავშვთა ახალი კლინიკა

ყველა კლინიკა / ნევროლოგია / პედიატრია / დერმატოლოგია / გასტროენტეროლოგია / ნეფროლოგია
 • 0
 • 14
მ.იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო

მ.იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო

ყველა კლინიკა / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია / კარდიოლოგია / ნევროლოგია / ონკოლოგია / ოტორინოლარინგოლოგია / ოფთალმოლოგია / პედიატრია / ანგიოლოგია / ორთოპედია / ტრავმატოლოგია / გასტროენტეროლოგია / ნეფროლოგია
 • 0
 • 15
ენმედიცი (ვაკე)

ენმედიცი (ვაკე)

ყველა კლინიკა / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია / ენდოკრინოლოგია / კარდიოლოგია / ლაბორატორია / ნევროლოგია / ოტორინოლარინგოლოგია / ოფთალმოლოგია / რადიოლოგია / რევმატოლოგია / უროლოგია / ანგიოლოგია / გასტროენტეროლოგია
 • 0
 • 31
თბილისის ზღვის ჰოსპიტალი

თბილისის ზღვის ჰოსპიტალი

ყველა კლინიკა / დიაგნოსტიკა / პედიატრია / ნევროლოგია / კარდიოლოგია / ენდოკრინოლოგია / გასტროენტეროლოგია / უროლოგია
 • 0
 • 28
თბილისის ცენტრალური საავადმყოფო

თბილისის ცენტრალური საავადმყოფო

ყველა კლინიკა / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია / ენდოკრინოლოგია / ლაბორატორია / ნევროლოგია / ტრავმატოლოგია / ოფთალმოლოგია / რადიოლოგია / რევმატოლოგია / ქირურგია / ანგიოლოგია / გასტროენტეროლოგია
 • 0
 • 27
ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტი

ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტი

ყველა კლინიკა / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია / ენდოკრინოლოგია / კარდიოლოგია / ლაბორატორია / ონკოლოგია / ტრავმატოლოგია / ოფთალმოლოგია / პროქტოლოგია / უროლოგია / თერაპია / მამოლოგია / გასტროენტეროლოგია
 • 0
 • 31