Meds.ge » ყველა კლინიკა » ამბულატორია

ამბულატორია

სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - დიდი დიღმის პოლიკლინიკა

სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - დიდი დიღმის პოლიკლინიკა

ყველა კლინიკა / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია / დერმატოლოგია / ენდოკრინოლოგია / ლაბორატორია / ნევროლოგია / ტრავმატოლოგია / ოტორინოლარინგოლოგია / ოფთალმოლოგია / პედიატრია / რადიოლოგია / სტომატოლოგია / ქირურგია / ამბულატორია / დიაგნოსტიკა / ანგიოლოგია
 • 0
 • 11
ბულაჩაურის ამბულატორია

ბულაჩაურის ამბულატორია

ყველა კლინიკა / ამბულატორია
 • 1
 • 9
სპარტაკ გელაშვილის კლინიკა

სპარტაკ გელაშვილის კლინიკა

ყველა კლინიკა / რადიოლოგია / სტომატოლოგია / ამბულატორია
 • 0
 • 13
სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - ქუთაისის პოლიკლინიკა

სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - ქუთაისის პოლიკლინიკა

ყველა კლინიკა / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია / კარდიოლოგია / ლაბორატორია / ნევროლოგია / ოფთალმოლოგია / ონკოლოგია / პროქტოლოგია / ქირურგია / ამბულატორია / ანგიოლოგია
 • 0
 • 11
კლინიკა იმედი

კლინიკა იმედი

ყველა კლინიკა / ამბულატორია
 • 0
 • 4
სიცოცხლის ხე

სიცოცხლის ხე

ყველა კლინიკა / ამბულატორია
 • 0
 • 3
სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - ზუგდიდის პოლიკლინიკა

სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - ზუგდიდის პოლიკლინიკა

ყველა კლინიკა / ლაბორატორია / რადიოლოგია / ამბულატორია / დიაგნოსტიკა / თერაპია
 • 0
 • 8
სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - ახალქალაქის ჰოსპიტალი

სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - ახალქალაქის ჰოსპიტალი

ყველა კლინიკა / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია / ლაბორატორია / პედიატრია / რადიოლოგია / უროლოგია / ამბულატორია / დიაგნოსტიკა
 • 0
 • 7
ონის შოთა ბუგიანიშვილის სახ. საავადმყოფო

ონის შოთა ბუგიანიშვილის სახ. საავადმყოფო

ყველა კლინიკა / ქირურგია / ამბულატორია
 • 0
 • 9
სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - ნინოწმინდის ჰოსპიტალი

სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - ნინოწმინდის ჰოსპიტალი

ყველა კლინიკა / ამბულატორია / სამედიცინო ცენტრები
 • 0
 • 8
სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - ფოთის პოლიკლინიკა

სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - ფოთის პოლიკლინიკა

ყველა კლინიკა / რადიოლოგია / ამბულატორია / ლაბორატორია / დიაგნოსტიკა
 • 0
 • 25
კარიტასის ამბულატორია

კარიტასის ამბულატორია

ყველა კლინიკა / ამბულატორია
 • 0
 • 11
სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - ტყიბულის ჰოსპიტალი

სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - ტყიბულის ჰოსპიტალი

ყველა კლინიკა / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია / კარდიოლოგია / პედიატრია / უროლოგია / ქირურგია / ამბულატორია / ორთოპედია / ტრავმატოლოგია
 • 0
 • 15
თბილისის №19 მოზრდილთა პოლიკლინიკა

თბილისის №19 მოზრდილთა პოლიკლინიკა

ყველა კლინიკა / ამბულატორია
 • 0
 • 12
სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - ახალციხის რეფერალური ჰოსპიტალი

სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - ახალციხის რეფერალური ჰოსპიტალი

ყველა კლინიკა / ენდოკრინოლოგია / კარდიოლოგია / ლაბორატორია / ონკოლოგია / ოტორინოლარინგოლოგია / პედიატრია / პროქტოლოგია / რადიოლოგია / უროლოგია / ქირურგია / ამბულატორია / დიაგნოსტიკა / ფსიქიატრია / ანგიოლოგია / დერმატოლოგია / ორთოპედია / ნეფროლოგია
 • 0
 • 15
სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - თერჯოლის ჰოსპიტალი

სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - თერჯოლის ჰოსპიტალი

ყველა კლინიკა / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია / პედიატრია / ქირურგია / ამბულატორია / ორთოპედია
 • 0
 • 13
სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - წყალტუბოს ჰოსპიტალი

სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - წყალტუბოს ჰოსპიტალი

ყველა კლინიკა / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია / კარდიოლოგია / ნევროლოგია / პედიატრია / უროლოგია / ქირურგია / ამბულატორია
 • 0
 • 22
სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - ბათუმის პოლიკლინიკა

სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - ბათუმის პოლიკლინიკა

ყველა კლინიკა / ლაბორატორია / რადიოლოგია / ამბულატორია / დიაგნოსტიკა
 • 0
 • 18
გრანდმედი

გრანდმედი

ყველა კლინიკა / ამბულატორია / დიაგნოსტიკა / ლაბორატორია
 • 0
 • 19
მედკაპიტალი

მედკაპიტალი

ყველა კლინიკა / ამბულატორია
 • 1
 • 19