Meds.ge » ყველა წამალი » პარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალებები

პარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალებები

ჰელმიქსი / helmiqsi / Helmix

ჰელმიქსი / helmiqsi / Helmix

ყველა წამალი / პარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალებები
ჰიგია / higia / higia

ჰიგია / higia / higia

ყველა წამალი / პარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალებები
ალბენდაზოლი - ჰუმანითი / albendazoli - humaniti / Albendazole - Humanity

ალბენდაზოლი - ჰუმანითი / albendazoli - humaniti / Albendazole - Humanity

ყველა წამალი / პარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალებები
ალბეზი / albezi / ALBEZ

ალბეზი / albezi / ALBEZ

ყველა წამალი / პარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალებები
ჰელმადოლი / helmadoli / HELMADOL

ჰელმადოლი / helmadoli / HELMADOL

ყველა წამალი / პარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალებები
ჰელმენტინი / helmentini / Helmentin

ჰელმენტინი / helmentini / Helmentin

ყველა წამალი / პარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალებები
ჰელმიზოლი / helmizoli / HELMIZOL

ჰელმიზოლი / helmizoli / HELMIZOL

ყველა წამალი / პარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალებები
ბენზილბენზოატი / benzilbenzoati / Benzylbenzoat

ბენზილბენზოატი / benzilbenzoati / Benzylbenzoat

ყველა წამალი / პარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალებები
სპრეგალი / spregali / SPREGAL

სპრეგალი / spregali / SPREGAL

ყველა წამალი / პარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალებები
პარა პლუსი / para plusi / PARA PLUS

პარა პლუსი / para plusi / PARA PLUS

ყველა წამალი / პარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალებები
ჰეზოლი / hezoli / HEZOL

ჰეზოლი / hezoli / HEZOL

ყველა წამალი / პარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალებები
ვერმოქსი / vermoqsi / VERMOX

ვერმოქსი / vermoqsi / VERMOX

ყველა წამალი / პარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალებები
მებენდაზოლი / mebendazoli / Mebendazole

მებენდაზოლი / mebendazoli / Mebendazole

ყველა წამალი / პარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალებები
ულგანოლი / ulganoli / Ulganol

ულგანოლი / ulganoli / Ulganol

ყველა წამალი / პარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალებები
ანტისოლი / antisoli / ANTISOL

ანტისოლი / antisoli / ANTISOL

ყველა წამალი / პარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალებები
ზენტელი / zenteli / ZENTEL

ზენტელი / zenteli / ZENTEL

ყველა წამალი / პარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალებები
დეკარისი / dekarisi / DECARIS

დეკარისი / dekarisi / DECARIS

ყველა წამალი / პარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალებები
ჰელმიზოლი / helmizoli / HELMIZOL

ჰელმიზოლი / helmizoli / HELMIZOL

ყველა წამალი / პარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალებები
ვიკაზიდი / vikazidi / VIKAZID

ვიკაზიდი / vikazidi / VIKAZID

ყველა წამალი / პარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალებები
მებერიქსი ტაბლეტები / meberiqsi tabletebi / MEBERIX TABLETS

მებერიქსი ტაბლეტები / meberiqsi tabletebi / MEBERIX TABLETS

ყველა წამალი / პარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალებები