Meds.ge » ყველა კლინიკა » ტრავმატოლოგია

ტრავმატოლოგია

საქართველოს ტერფის და კოჭ/წვივის სახსრის ინსტიტუტი

საქართველოს ტერფის და კოჭ/წვივის სახსრის ინსტიტუტი

ყველა კლინიკა / ქირურგია / ორთოპედია / ტრავმატოლოგია
 • 0
 • 9
სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - დიდი დიღმის პოლიკლინიკა

სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - დიდი დიღმის პოლიკლინიკა

ყველა კლინიკა / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია / დერმატოლოგია / ენდოკრინოლოგია / ლაბორატორია / ნევროლოგია / ტრავმატოლოგია / ოტორინოლარინგოლოგია / ოფთალმოლოგია / პედიატრია / რადიოლოგია / სტომატოლოგია / ქირურგია / ამბულატორია / დიაგნოსტიკა / ანგიოლოგია
 • 0
 • 11
დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი

დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი

ყველა კლინიკა / კარდიოლოგია / ონკოლოგია / პედიატრია / რადიოლოგია / უროლოგია / ქირურგია / ანგიოლოგია / ორთოპედია / ტრავმატოლოგია / ნეფროლოგია
 • 0
 • 10
სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - მთაწმინდის პოლიკლინიკა

სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - მთაწმინდის პოლიკლინიკა

ყველა კლინიკა / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია / დერმატოლოგია / ენდოკრინოლოგია / კარდიოლოგია / ლაბორატორია / ნევროლოგია / ონკოლოგია / ოტორინოლარინგოლოგია / პედიატრია / რადიოლოგია / სტომატოლოგია / უროლოგია / დიაგნოსტიკა / ანგიოლოგია / ორთოპედია / ტრავმატოლოგია / მამოლოგია
 • 0
 • 9
სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - დიდუბის პოლიკლინიკა

სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - დიდუბის პოლიკლინიკა

ყველა კლინიკა / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია / ენდოკრინოლოგია / ლაბორატორია / ნევროლოგია / ტრავმატოლოგია / ოტორინოლარინგოლოგია / ოფთალმოლოგია / პედიატრია / რადიოლოგია / სტომატოლოგია / დიაგნოსტიკა / ანგიოლოგია
 • 0
 • 11
მალხაზ კაციაშვილის მრავალპროფილური გადაუდებელი დახმარების ცენტრი

მალხაზ კაციაშვილის მრავალპროფილური გადაუდებელი დახმარების ცენტრი

ყველა კლინიკა / ენდოკრინოლოგია / კარდიოლოგია / ნევროლოგია / ონკოლოგია / ტრავმატოლოგია / ოტორინოლარინგოლოგია / ოფთალმოლოგია / უროლოგია / ქირურგია / დერმატოლოგია / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია / იმუნოლოგია / თერაპია
 • 0
 • 18
მრავალპროფილური კლინიკა

მრავალპროფილური კლინიკა

ყველა კლინიკა / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია / დერმატოლოგია / ენდოკრინოლოგია / კარდიოლოგია / ნევროლოგია / ტრავმატოლოგია / ოტორინოლარინგოლოგია / პროქტოლოგია / უროლოგია / ქირურგია / მამოლოგია / გასტროენტეროლოგია
 • 0
 • 32
სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - ვარკეთილის პოლიკლინიკა

სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - ვარკეთილის პოლიკლინიკა

ყველა კლინიკა / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია / კარდიოლოგია / ლაბორატორია / ნევროლოგია / ტრავმატოლოგია / ოტორინოლარინგოლოგია / ოფთალმოლოგია / პედიატრია / რადიოლოგია / რევმატოლოგია / დიაგნოსტიკა / ანგიოლოგია
 • 0
 • 12
პირველი საავადმყოფო

პირველი საავადმყოფო

ყველა კლინიკა / ენდოკრინოლოგია / კარდიოლოგია / ნევროლოგია / ტრავმატოლოგია / უროლოგია / ქირურგია / ანგიოლოგია / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია / ორთოპედია
 • 0
 • 10
სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - ისნის პოლიკლინიკა

სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - ისნის პოლიკლინიკა

ყველა კლინიკა / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია / დერმატოლოგია / კარდიოლოგია / ნევროლოგია / ტრავმატოლოგია / ოფთალმოლოგია / პედიატრია / რადიოლოგია / დიაგნოსტიკა / ანგიოლოგია
 • 0
 • 11
ქართულ ჰოლანდიური ჰოსპიტალი

ქართულ ჰოლანდიური ჰოსპიტალი

ყველა კლინიკა / ონკოლოგია / ტრავმატოლოგია / უროლოგია / ქირურგია
 • 0
 • 10
სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - ხულოს ჰოსპიტალი

სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - ხულოს ჰოსპიტალი

ყველა კლინიკა / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია / ლაბორატორია / ტრავმატოლოგია / ქირურგია / სამედიცინო ცენტრები
 • 0
 • 9
აკადემიური ვე

აკადემიური ვე

ყველა კლინიკა / ტრავმატოლოგია
 • 0
 • 12
რადიოლოგიური კლინიკა

რადიოლოგიური კლინიკა

ყველა კლინიკა / კარდიოლოგია / ტრავმატოლოგია
 • 0
 • 9
ქინდ ერ ქეარ პედიატრიული კლინიკა

ქინდ ერ ქეარ პედიატრიული კლინიკა

ყველა კლინიკა / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია / კარდიოლოგია / დერმატოლოგია / ოფთალმოლოგია / უროლოგია / ენდოკრინოლოგია / პედიატრია / რევმატოლოგია / ოტორინოლარინგოლოგია / ქირურგია / ტრავმატოლოგია / ორთოპედია / ლაბორატორია
 • 0
 • 13
სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - შუახევის ჰოსპიტალი

სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - შუახევის ჰოსპიტალი

ყველა კლინიკა / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია / კარდიოლოგია / ტრავმატოლოგია / პედიატრია / ქირურგია
 • 0
 • 13
სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - ტყიბულის ჰოსპიტალი

სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - ტყიბულის ჰოსპიტალი

ყველა კლინიკა / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია / კარდიოლოგია / პედიატრია / უროლოგია / ქირურგია / ამბულატორია / ორთოპედია / ტრავმატოლოგია
 • 0
 • 15
სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - ხობის ჰოსპიტალი

სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - ხობის ჰოსპიტალი

ყველა კლინიკა / კარდიოლოგია / პედიატრია / უროლოგია / ქირურგია / დიაგნოსტიკა / ორთოპედია / ტრავმატოლოგია
 • 0
 • 17
ასკურავა

ასკურავა

ყველა კლინიკა / ტრავმატოლოგია
 • 0
 • 10