Meds.ge » ყველა კლინიკა » რეაბილიტაციის ცენტრი

რეაბილიტაციის ცენტრი

სარეაბილიტაციო ცენტრი ხერხემლის მკურნალობა

სარეაბილიტაციო ცენტრი ხერხემლის მკურნალობა

ყველა კლინიკა / რეაბილიტაციის ცენტრი
 • 0
 • 11
რეაბილიტაციის ცენტრი ნაიო

რეაბილიტაციის ცენტრი ნაიო

ყველა კლინიკა / რეაბილიტაციის ცენტრი
 • 0
 • 6
ელიტა

ელიტა

ყველა კლინიკა / რეაბილიტაციის ცენტრი
 • 0
 • 5
ვიტა სქოლიოზით დაავადებულთა სარეაბილიტაციო ცენტრი

ვიტა სქოლიოზით დაავადებულთა სარეაბილიტაციო ცენტრი

ყველა კლინიკა / რეაბილიტაციის ცენტრი
 • 0
 • 7
მასაჟისტ-რეაბილიტოლოგთა დახელოვნების ცენტრი

მასაჟისტ-რეაბილიტოლოგთა დახელოვნების ცენტრი

ყველა კლინიკა / რეაბილიტაციის ცენტრი
 • 0
 • 9
ოსტეოპათიური ცენტრი

ოსტეოპათიური ცენტრი

ყველა კლინიკა / რეაბილიტაციის ცენტრი / ფსიქოლოგია / სამედიცინო ცენტრები
 • 0
 • 18
ფიზიოთერაპია

ფიზიოთერაპია

ყველა კლინიკა / რეაბილიტაციის ცენტრი
 • 0
 • 22
სარეაბილიტაციო კაბინეტი New Rehab

სარეაბილიტაციო კაბინეტი New Rehab

ყველა კლინიკა / რეაბილიტაციის ცენტრი
 • 1
 • 30
სკენარ ვიპ კლინიკა

სკენარ ვიპ კლინიკა

ყველა კლინიკა / რეაბილიტაციის ცენტრი
 • 0
 • 8
არსი – ფსიქოფიზიოლოგიური რეაბილიტაციის ცენტრი

არსი – ფსიქოფიზიოლოგიური რეაბილიტაციის ცენტრი

ყველა კლინიკა / რეაბილიტაციის ცენტრი / ფსიქოლოგია
 • 0
 • 9
სანნი

სანნი

ყველა კლინიკა / რეაბილიტაციის ცენტრი
 • 0
 • 4
ბათუმის აღდგენითი მკურნალობის საავადმყოფო

ბათუმის აღდგენითი მკურნალობის საავადმყოფო

ყველა კლინიკა / რეაბილიტაციის ცენტრი
 • 0
 • 6
რუსუდან ლომიძის სამკურნალო ფიტოთერაპიული კაბინეტი

რუსუდან ლომიძის სამკურნალო ფიტოთერაპიული კაბინეტი

ყველა კლინიკა / რეაბილიტაციის ცენტრი
 • 0
 • 6
ნვუ - რაიდმედი

ნვუ - რაიდმედი

ყველა კლინიკა / რეაბილიტაციის ცენტრი
 • 0
 • 5
წმინდა გიორგის სახელობის აუტიზმის ცენტრი

წმინდა გიორგის სახელობის აუტიზმის ცენტრი

ყველა კლინიკა / რეაბილიტაციის ცენტრი
 • 0
 • 7
ეკა შუშაბერიძის ჯანმრთელობის და რეაბილიტაციის ცენტრი

ეკა შუშაბერიძის ჯანმრთელობის და რეაბილიტაციის ცენტრი

ყველა კლინიკა / რეაბილიტაციის ცენტრი
 • 0
 • 13
სპორტი და ჯანმრთელობა

სპორტი და ჯანმრთელობა

ყველა კლინიკა / რეაბილიტაციის ცენტრი
 • 0
 • 9
სპორტული მედიცინის კლინიკა

სპორტული მედიცინის კლინიკა

ყველა კლინიკა / რეაბილიტაციის ცენტრი
 • 0
 • 9