Meds.ge » ყველა კლინიკა » რადიოლოგია

რადიოლოგია

კრისტინა კილის სახელობის ონკოლოგიის ცენტრი

კრისტინა კილის სახელობის ონკოლოგიის ცენტრი

ყველა კლინიკა / ონკოლოგია / რადიოლოგია
 • 0
 • 15
ზუგდიდის რეფერალური ჰოსპიტალი

ზუგდიდის რეფერალური ჰოსპიტალი

ყველა კლინიკა / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია / ენდოკრინოლოგია / კარდიოლოგია / ონკოლოგია / ოტორინოლარინგოლოგია / ოფთალმოლოგია / პედიატრია / პროქტოლოგია / რადიოლოგია / უროლოგია / ქირურგია / ანგიოლოგია / ნეფროლოგია
 • 0
 • 12
სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - დიდი დიღმის პოლიკლინიკა

სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - დიდი დიღმის პოლიკლინიკა

ყველა კლინიკა / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია / დერმატოლოგია / ენდოკრინოლოგია / ლაბორატორია / ნევროლოგია / ტრავმატოლოგია / ოტორინოლარინგოლოგია / ოფთალმოლოგია / პედიატრია / რადიოლოგია / სტომატოლოგია / ქირურგია / ამბულატორია / დიაგნოსტიკა / ანგიოლოგია
 • 0
 • 11
სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - ქარელის ჰოსპიტალი

სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - ქარელის ჰოსპიტალი

ყველა კლინიკა / ლაბორატორია / ონკოლოგია / პედიატრია / რადიოლოგია / ქირურგია
 • 0
 • 5
დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი

დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი

ყველა კლინიკა / კარდიოლოგია / ონკოლოგია / პედიატრია / რადიოლოგია / უროლოგია / ქირურგია / ანგიოლოგია / ორთოპედია / ტრავმატოლოგია / ნეფროლოგია
 • 0
 • 10
გინ-მედი

გინ-მედი

ყველა კლინიკა / ენდოკრინოლოგია / ლაბორატორია / რადიოლოგია / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია / მამოლოგია / ესთეტიკური მედიცინა
 • 0
 • 6
სპარტაკ გელაშვილის კლინიკა

სპარტაკ გელაშვილის კლინიკა

ყველა კლინიკა / რადიოლოგია / სტომატოლოგია / ამბულატორია
 • 0
 • 13
გლდანის პოლიკლინიკა

გლდანის პოლიკლინიკა

ყველა კლინიკა / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია / დერმატოლოგია / ლაბორატორია / ნევროლოგია / ოტორინოლარინგოლოგია / ოფთალმოლოგია / პედიატრია / რადიოლოგია / სტომატოლოგია / დიაგნოსტიკა
 • 0
 • 8
სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - მთაწმინდის პოლიკლინიკა

სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - მთაწმინდის პოლიკლინიკა

ყველა კლინიკა / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია / დერმატოლოგია / ენდოკრინოლოგია / კარდიოლოგია / ლაბორატორია / ნევროლოგია / ონკოლოგია / ოტორინოლარინგოლოგია / პედიატრია / რადიოლოგია / სტომატოლოგია / უროლოგია / დიაგნოსტიკა / ანგიოლოგია / ორთოპედია / ტრავმატოლოგია / მამოლოგია
 • 0
 • 9
სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - დიდუბის პოლიკლინიკა

სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - დიდუბის პოლიკლინიკა

ყველა კლინიკა / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია / ენდოკრინოლოგია / ლაბორატორია / ნევროლოგია / ტრავმატოლოგია / ოტორინოლარინგოლოგია / ოფთალმოლოგია / პედიატრია / რადიოლოგია / სტომატოლოგია / დიაგნოსტიკა / ანგიოლოგია
 • 0
 • 11
სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - ზუგდიდის პოლიკლინიკა

სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - ზუგდიდის პოლიკლინიკა

ყველა კლინიკა / ლაბორატორია / რადიოლოგია / ამბულატორია / დიაგნოსტიკა / თერაპია
 • 0
 • 8
დიდი დიღმის პოლიკლინიკა

დიდი დიღმის პოლიკლინიკა

ყველა კლინიკა / პედიატრია / კარდიოლოგია / ნევროლოგია / ონკოლოგია / ოტორინოლარინგოლოგია / ოფთალმოლოგია / რადიოლოგია / უროლოგია / ქირურგია / ანგიოლოგია / დერმატოლოგია / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია
 • 0
 • 13
სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - ვარკეთილის პოლიკლინიკა

სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - ვარკეთილის პოლიკლინიკა

ყველა კლინიკა / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია / კარდიოლოგია / ლაბორატორია / ნევროლოგია / ტრავმატოლოგია / ოტორინოლარინგოლოგია / ოფთალმოლოგია / პედიატრია / რადიოლოგია / რევმატოლოგია / დიაგნოსტიკა / ანგიოლოგია
 • 0
 • 13
სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - ახალქალაქის ჰოსპიტალი

სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - ახალქალაქის ჰოსპიტალი

ყველა კლინიკა / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია / ლაბორატორია / პედიატრია / რადიოლოგია / უროლოგია / ამბულატორია / დიაგნოსტიკა
 • 0
 • 7
სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - ისნის პოლიკლინიკა

სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - ისნის პოლიკლინიკა

ყველა კლინიკა / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია / დერმატოლოგია / კარდიოლოგია / ნევროლოგია / ტრავმატოლოგია / ოფთალმოლოგია / პედიატრია / რადიოლოგია / დიაგნოსტიკა / ანგიოლოგია
 • 0
 • 12
სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - ფოთის პოლიკლინიკა

სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - ფოთის პოლიკლინიკა

ყველა კლინიკა / რადიოლოგია / ამბულატორია / ლაბორატორია / დიაგნოსტიკა
 • 0
 • 25
ფოთის რეფერალური ჰოსპიტალი

ფოთის რეფერალური ჰოსპიტალი

ყველა კლინიკა / კარდიოლოგია / ოფთალმოლოგია / პედიატრია / რადიოლოგია / ქირურგია / დიაგნოსტიკა / ანგიოლოგია / ორთოპედია
 • 0
 • 18
სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - ახმეტის ჰოსპიტალი

სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - ახმეტის ჰოსპიტალი

ყველა კლინიკა / ენდოკრინოლოგია / კარდიოლოგია / ნევროლოგია / ოტორინოლარინგოლოგია / ოფთალმოლოგია / პედიატრია / რადიოლოგია / რევმატოლოგია / სამედიცინო ცენტრები
 • 0
 • 14
სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - ახალციხის რეფერალური ჰოსპიტალი

სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - ახალციხის რეფერალური ჰოსპიტალი

ყველა კლინიკა / ენდოკრინოლოგია / კარდიოლოგია / ლაბორატორია / ონკოლოგია / ოტორინოლარინგოლოგია / პედიატრია / პროქტოლოგია / რადიოლოგია / უროლოგია / ქირურგია / ამბულატორია / დიაგნოსტიკა / ფსიქიატრია / ანგიოლოგია / დერმატოლოგია / ორთოპედია / ნეფროლოგია
 • 0
 • 15
სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - ბათუმის პოლიკლინიკა

სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - ბათუმის პოლიკლინიკა

ყველა კლინიკა / ლაბორატორია / რადიოლოგია / ამბულატორია / დიაგნოსტიკა
 • 0
 • 18