Meds.ge » კლინიკები » რადიოლოგია

რადიოლოგია

სპარტაკ გელაშვილის კლინიკა

სპარტაკ გელაშვილის კლინიკა

კლინიკები / რადიოლოგია / სტომატოლოგია / ამბულატორია თბილისი
გინ-მედი

გინ-მედი

კლინიკები / ენდოკრინოლოგია / ლაბორატორია / რადიოლოგია / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია / მამოლოგია / ესთეტიკური მედიცინა თბილისი
ფოთის რეფერალური ჰოსპიტალი

ფოთის რეფერალური ჰოსპიტალი

კლინიკები / კარდიოლოგია / ოფთალმოლოგია / პედიატრია / რადიოლოგია / ქირურგია / დიაგნოსტიკა / ანგიოლოგია / ორთოპედია ფოთი
სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - ფოთის პოლიკლინიკა

სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - ფოთის პოლიკლინიკა

კლინიკები / რადიოლოგია / ამბულატორია / ლაბორატორია / დიაგნოსტიკა ფოთი
სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - ისნის პოლიკლინიკა

სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - ისნის პოლიკლინიკა

კლინიკები / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია / დერმატოლოგია / კარდიოლოგია / ნევროლოგია / ტრავმატოლოგია / ოფთალმოლოგია / პედიატრია / რადიოლოგია / დიაგნოსტიკა / ანგიოლოგია თბილისი
სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - ახალქალაქის ჰოსპიტალი

სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - ახალქალაქის ჰოსპიტალი

კლინიკები / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია / ლაბორატორია / პედიატრია / რადიოლოგია / უროლოგია / ამბულატორია / დიაგნოსტიკა ახალქალაქი
სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - ვარკეთილის პოლიკლინიკა

სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - ვარკეთილის პოლიკლინიკა

კლინიკები / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია / კარდიოლოგია / ლაბორატორია / ნევროლოგია / ტრავმატოლოგია / ოტორინოლარინგოლოგია / ოფთალმოლოგია / პედიატრია / რადიოლოგია / რევმატოლოგია / დიაგნოსტიკა / ანგიოლოგია თბილისი
დიდი დიღმის პოლიკლინიკა

დიდი დიღმის პოლიკლინიკა

კლინიკები / პედიატრია / კარდიოლოგია / ნევროლოგია / ონკოლოგია / ოტორინოლარინგოლოგია / ოფთალმოლოგია / რადიოლოგია / უროლოგია / ქირურგია / ანგიოლოგია / დერმატოლოგია / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია თბილისი
სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - ზუგდიდის პოლიკლინიკა

სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - ზუგდიდის პოლიკლინიკა

კლინიკები / ლაბორატორია / რადიოლოგია / ამბულატორია / დიაგნოსტიკა / თერაპია ზუგდიდი
სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - დიდუბის პოლიკლინიკა

სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - დიდუბის პოლიკლინიკა

კლინიკები / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია / ენდოკრინოლოგია / ლაბორატორია / ნევროლოგია / ტრავმატოლოგია / ოტორინოლარინგოლოგია / ოფთალმოლოგია / პედიატრია / რადიოლოგია / სტომატოლოგია / დიაგნოსტიკა / ანგიოლოგია თბილისი
სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - მთაწმინდის პოლიკლინიკა

სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - მთაწმინდის პოლიკლინიკა

კლინიკები / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია / დერმატოლოგია / ენდოკრინოლოგია / კარდიოლოგია / ლაბორატორია / ნევროლოგია / ონკოლოგია / ოტორინოლარინგოლოგია / პედიატრია / რადიოლოგია / სტომატოლოგია / უროლოგია / დიაგნოსტიკა / ანგიოლოგია / ორთოპედია / ტრავმატოლოგია / მამოლოგია თბილისი
გლდანის პოლიკლინიკა

გლდანის პოლიკლინიკა

კლინიკები / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია / დერმატოლოგია / ლაბორატორია / ნევროლოგია / ოტორინოლარინგოლოგია / ოფთალმოლოგია / პედიატრია / რადიოლოგია / სტომატოლოგია / დიაგნოსტიკა თბილისი
დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი

დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი

კლინიკები / კარდიოლოგია / ონკოლოგია / პედიატრია / რადიოლოგია / უროლოგია / ქირურგია / ანგიოლოგია / ორთოპედია / ტრავმატოლოგია / ნეფროლოგია თბილისი
სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - ქარელის ჰოსპიტალი

სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - ქარელის ჰოსპიტალი

კლინიკები / ლაბორატორია / ონკოლოგია / პედიატრია / რადიოლოგია / ქირურგია ქარელი
სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - დიდი დიღმის პოლიკლინიკა

სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - დიდი დიღმის პოლიკლინიკა

კლინიკები / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია / დერმატოლოგია / ენდოკრინოლოგია / ლაბორატორია / ნევროლოგია / ტრავმატოლოგია / ოტორინოლარინგოლოგია / ოფთალმოლოგია / პედიატრია / რადიოლოგია / სტომატოლოგია / ქირურგია / ამბულატორია / დიაგნოსტიკა / ანგიოლოგია თბილისი
ზუგდიდის რეფერალური ჰოსპიტალი

ზუგდიდის რეფერალური ჰოსპიტალი

კლინიკები / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია / ენდოკრინოლოგია / კარდიოლოგია / ონკოლოგია / ოტორინოლარინგოლოგია / ოფთალმოლოგია / პედიატრია / პროქტოლოგია / რადიოლოგია / უროლოგია / ქირურგია / ანგიოლოგია / ნეფროლოგია ზუგდიდი
კრისტინა კილის სახელობის ონკოლოგიის ცენტრი

კრისტინა კილის სახელობის ონკოლოგიის ცენტრი

კლინიკები / ონკოლოგია / რადიოლოგია ქუთაისი
სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - ახმეტის ჰოსპიტალი

სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - ახმეტის ჰოსპიტალი

კლინიკები / ენდოკრინოლოგია / კარდიოლოგია / ნევროლოგია / ოტორინოლარინგოლოგია / ოფთალმოლოგია / პედიატრია / რადიოლოგია / რევმატოლოგია / სამედიცინო ცენტრები ახმეტა
სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - ახალციხის რეფერალური ჰოსპიტალი

სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - ახალციხის რეფერალური ჰოსპიტალი

კლინიკები / ენდოკრინოლოგია / კარდიოლოგია / ლაბორატორია / ონკოლოგია / ოტორინოლარინგოლოგია / პედიატრია / პროქტოლოგია / რადიოლოგია / უროლოგია / ქირურგია / ამბულატორია / დიაგნოსტიკა / ფსიქიატრია / ანგიოლოგია / დერმატოლოგია / ორთოპედია / ნეფროლოგია ახალციხე
სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - ბათუმის პოლიკლინიკა

სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - ბათუმის პოლიკლინიკა

კლინიკები / ლაბორატორია / რადიოლოგია / ამბულატორია / დიაგნოსტიკა ბათუმი