Meds.ge » ყველა კლინიკა » ორთოპედია

ორთოპედია

საქართველოს ტერფის და კოჭ/წვივის სახსრის ინსტიტუტი

საქართველოს ტერფის და კოჭ/წვივის სახსრის ინსტიტუტი

ყველა კლინიკა / ქირურგია / ორთოპედია / ტრავმატოლოგია
 • 0
 • 9
დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი

დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი

ყველა კლინიკა / კარდიოლოგია / ონკოლოგია / პედიატრია / რადიოლოგია / უროლოგია / ქირურგია / ანგიოლოგია / ორთოპედია / ტრავმატოლოგია / ნეფროლოგია
 • 0
 • 10
სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - მთაწმინდის პოლიკლინიკა

სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - მთაწმინდის პოლიკლინიკა

ყველა კლინიკა / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია / დერმატოლოგია / ენდოკრინოლოგია / კარდიოლოგია / ლაბორატორია / ნევროლოგია / ონკოლოგია / ოტორინოლარინგოლოგია / პედიატრია / რადიოლოგია / სტომატოლოგია / უროლოგია / დიაგნოსტიკა / ანგიოლოგია / ორთოპედია / ტრავმატოლოგია / მამოლოგია
 • 0
 • 9
პირველი საავადმყოფო

პირველი საავადმყოფო

ყველა კლინიკა / ენდოკრინოლოგია / კარდიოლოგია / ნევროლოგია / ტრავმატოლოგია / უროლოგია / ქირურგია / ანგიოლოგია / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია / ორთოპედია
 • 0
 • 10
იქს დენტალი

იქს დენტალი

ყველა კლინიკა / სტომატოლოგია / ორთოპედია
 • 0
 • 10
სტომატოლოგიური კლინიკა 444

სტომატოლოგიური კლინიკა 444

ყველა კლინიკა / სტომატოლოგია / თერაპია / ორთოპედია / ქირურგია
 • 0
 • 9
აპექსი 2008

აპექსი 2008

ყველა კლინიკა / სტომატოლოგია / ქირურგია / ორთოპედია / თერაპია
 • 0
 • 10
ქინდ ერ ქეარ პედიატრიული კლინიკა

ქინდ ერ ქეარ პედიატრიული კლინიკა

ყველა კლინიკა / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია / კარდიოლოგია / დერმატოლოგია / ოფთალმოლოგია / უროლოგია / ენდოკრინოლოგია / პედიატრია / რევმატოლოგია / ოტორინოლარინგოლოგია / ქირურგია / ტრავმატოლოგია / ორთოპედია / ლაბორატორია
 • 0
 • 13
ნეოდენტი

ნეოდენტი

ყველა კლინიკა / სტომატოლოგია / ორთოპედია / ქირურგია / თერაპია
 • 0
 • 11
ფოთის რეფერალური ჰოსპიტალი

ფოთის რეფერალური ჰოსპიტალი

ყველა კლინიკა / კარდიოლოგია / ოფთალმოლოგია / პედიატრია / რადიოლოგია / ქირურგია / დიაგნოსტიკა / ანგიოლოგია / ორთოპედია
 • 0
 • 18
სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - ტყიბულის ჰოსპიტალი

სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - ტყიბულის ჰოსპიტალი

ყველა კლინიკა / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია / კარდიოლოგია / პედიატრია / უროლოგია / ქირურგია / ამბულატორია / ორთოპედია / ტრავმატოლოგია
 • 0
 • 15
სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - ახალციხის რეფერალური ჰოსპიტალი

სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - ახალციხის რეფერალური ჰოსპიტალი

ყველა კლინიკა / ენდოკრინოლოგია / კარდიოლოგია / ლაბორატორია / ონკოლოგია / ოტორინოლარინგოლოგია / პედიატრია / პროქტოლოგია / რადიოლოგია / უროლოგია / ქირურგია / ამბულატორია / დიაგნოსტიკა / ფსიქიატრია / ანგიოლოგია / დერმატოლოგია / ორთოპედია / ნეფროლოგია
 • 0
 • 15
სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - ხობის ჰოსპიტალი

სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - ხობის ჰოსპიტალი

ყველა კლინიკა / კარდიოლოგია / პედიატრია / უროლოგია / ქირურგია / დიაგნოსტიკა / ორთოპედია / ტრავმატოლოგია
 • 0
 • 17
შოთა აბულაძის სტომატოლოგიური კლინიკა დო მანუს

შოთა აბულაძის სტომატოლოგიური კლინიკა დო მანუს

ყველა კლინიკა / სტომატოლოგია / თერაპია / ქირურგია / ორთოპედია
 • 0
 • 17
სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - თერჯოლის ჰოსპიტალი

სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - თერჯოლის ჰოსპიტალი

ყველა კლინიკა / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია / პედიატრია / ქირურგია / ამბულატორია / ორთოპედია
 • 0
 • 13
სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - მარტვილის ჰოსპიტალი

სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - მარტვილის ჰოსპიტალი

ყველა კლინიკა / კარდიოლოგია / პედიატრია / ქირურგია / სამედიცინო ცენტრები / ორთოპედია / ტრავმატოლოგია
 • 0
 • 17
სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - ქობულეთის ჰოსპიტალი

სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - ქობულეთის ჰოსპიტალი

ყველა კლინიკა / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია / უროლოგია / ქირურგია / ორთოპედია / ტრავმატოლოგია / ნეფროლოგია
 • 0
 • 20
ლაიფ დენტი

ლაიფ დენტი

ყველა კლინიკა / თერაპია / ქირურგია / ორთოპედია / სტომატოლოგია
 • 0
 • 14
დანბლანში

დანბლანში

ყველა კლინიკა / სტომატოლოგია / ორთოპედია / ქირურგია
 • 0
 • 15
თელავის რეფერალური ჰოსპიტალი

თელავის რეფერალური ჰოსპიტალი

ყველა კლინიკა / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია / კარდიოლოგია / ლაბორატორია / ნევროლოგია / ოტორინოლარინგოლოგია / ოფთალმოლოგია / პედიატრია / რადიოლოგია / ქირურგია / ორთოპედია / ტრავმატოლოგია
 • 0
 • 17