Meds.ge » კლინიკები » ორთოპედია

ორთოპედია

იქს დენტალი

იქს დენტალი

კლინიკები / სტომატოლოგია / ორთოპედია თბილისი
პირველი საავადმყოფო

პირველი საავადმყოფო

კლინიკები / ენდოკრინოლოგია / კარდიოლოგია / ნევროლოგია / ტრავმატოლოგია / უროლოგია / ქირურგია / ანგიოლოგია / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია / ორთოპედია თბილისი
ფოთის რეფერალური ჰოსპიტალი

ფოთის რეფერალური ჰოსპიტალი

კლინიკები / კარდიოლოგია / ოფთალმოლოგია / პედიატრია / რადიოლოგია / ქირურგია / დიაგნოსტიკა / ანგიოლოგია / ორთოპედია ფოთი
ნეოდენტი

ნეოდენტი

კლინიკები / სტომატოლოგია / ორთოპედია / ქირურგია / თერაპია თბილისი
ქინდ ერ ქეარ პედიატრიული კლინიკა

ქინდ ერ ქეარ პედიატრიული კლინიკა

კლინიკები / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია / კარდიოლოგია / დერმატოლოგია / ოფთალმოლოგია / უროლოგია / ენდოკრინოლოგია / პედიატრია / რევმატოლოგია / ოტორინოლარინგოლოგია / ქირურგია / ტრავმატოლოგია / ორთოპედია / ლაბორატორია თბილისი
აპექსი 2008

აპექსი 2008

კლინიკები / სტომატოლოგია / ქირურგია / ორთოპედია / თერაპია თბილისი
სტომატოლოგიური კლინიკა 444

სტომატოლოგიური კლინიკა 444

კლინიკები / სტომატოლოგია / თერაპია / ორთოპედია / ქირურგია თბილისი
სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - მთაწმინდის პოლიკლინიკა

სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - მთაწმინდის პოლიკლინიკა

კლინიკები / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია / დერმატოლოგია / ენდოკრინოლოგია / კარდიოლოგია / ლაბორატორია / ნევროლოგია / ონკოლოგია / ოტორინოლარინგოლოგია / პედიატრია / რადიოლოგია / სტომატოლოგია / უროლოგია / დიაგნოსტიკა / ანგიოლოგია / ორთოპედია / ტრავმატოლოგია / მამოლოგია თბილისი
დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი

დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი

კლინიკები / კარდიოლოგია / ონკოლოგია / პედიატრია / რადიოლოგია / უროლოგია / ქირურგია / ანგიოლოგია / ორთოპედია / ტრავმატოლოგია / ნეფროლოგია თბილისი
საქართველოს ტერფის და კოჭ/წვივის სახსრის ინსტიტუტი

საქართველოს ტერფის და კოჭ/წვივის სახსრის ინსტიტუტი

კლინიკები / ქირურგია / ორთოპედია / ტრავმატოლოგია თბილისი
სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - ტყიბულის ჰოსპიტალი

სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - ტყიბულის ჰოსპიტალი

კლინიკები / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია / კარდიოლოგია / პედიატრია / უროლოგია / ქირურგია / ამბულატორია / ორთოპედია / ტრავმატოლოგია ტყიბული
სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - ახალციხის რეფერალური ჰოსპიტალი

სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - ახალციხის რეფერალური ჰოსპიტალი

კლინიკები / ენდოკრინოლოგია / კარდიოლოგია / ლაბორატორია / ონკოლოგია / ოტორინოლარინგოლოგია / პედიატრია / პროქტოლოგია / რადიოლოგია / უროლოგია / ქირურგია / ამბულატორია / დიაგნოსტიკა / ფსიქიატრია / ანგიოლოგია / დერმატოლოგია / ორთოპედია / ნეფროლოგია ახალციხე
სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - ხობის ჰოსპიტალი

სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - ხობის ჰოსპიტალი

კლინიკები / კარდიოლოგია / პედიატრია / უროლოგია / ქირურგია / დიაგნოსტიკა / ორთოპედია / ტრავმატოლოგია ხობი
შოთა აბულაძის სტომატოლოგიური კლინიკა დო მანუს

შოთა აბულაძის სტომატოლოგიური კლინიკა დო მანუს

კლინიკები / სტომატოლოგია / თერაპია / ქირურგია / ორთოპედია თბილისი
სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - თერჯოლის ჰოსპიტალი

სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - თერჯოლის ჰოსპიტალი

კლინიკები / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია / პედიატრია / ქირურგია / ამბულატორია / ორთოპედია თერჯოლა
სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - მარტვილის ჰოსპიტალი

სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - მარტვილის ჰოსპიტალი

კლინიკები / კარდიოლოგია / პედიატრია / ქირურგია / სამედიცინო ცენტრები / ორთოპედია / ტრავმატოლოგია მარტვილი
სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - ქობულეთის ჰოსპიტალი

სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - ქობულეთის ჰოსპიტალი

კლინიკები / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია / უროლოგია / ქირურგია / ორთოპედია / ტრავმატოლოგია / ნეფროლოგია ქობულეთი
ლაიფ დენტი

ლაიფ დენტი

კლინიკები / თერაპია / ქირურგია / ორთოპედია / სტომატოლოგია თბილისი
დანბლანში

დანბლანში

კლინიკები / სტომატოლოგია / ორთოპედია / ქირურგია თბილისი
თელავის რეფერალური ჰოსპიტალი

თელავის რეფერალური ჰოსპიტალი

კლინიკები / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია / კარდიოლოგია / ლაბორატორია / ნევროლოგია / ოტორინოლარინგოლოგია / ოფთალმოლოგია / პედიატრია / რადიოლოგია / ქირურგია / ორთოპედია / ტრავმატოლოგია თელავი