Meds.ge » ყველა კლინიკა » ლაბორატორია

ლაბორატორია

ულტრაბგერა

ულტრაბგერა

ყველა კლინიკა / ენდოკრინოლოგია / კარდიოლოგია / ლაბორატორია / რევმატოლოგია / უროლოგია / თერაპია
 • 0
 • 7
სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - დიდი დიღმის პოლიკლინიკა

სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - დიდი დიღმის პოლიკლინიკა

ყველა კლინიკა / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია / დერმატოლოგია / ენდოკრინოლოგია / ლაბორატორია / ნევროლოგია / ტრავმატოლოგია / ოტორინოლარინგოლოგია / ოფთალმოლოგია / პედიატრია / რადიოლოგია / სტომატოლოგია / ქირურგია / ამბულატორია / დიაგნოსტიკა / ანგიოლოგია
 • 0
 • 11
კლინიკა მედჰელსი

კლინიკა მედჰელსი

ყველა კლინიკა / ლაბორატორია / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია / უროლოგია
 • 0
 • 7
სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - ქარელის ჰოსპიტალი

სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - ქარელის ჰოსპიტალი

ყველა კლინიკა / ლაბორატორია / ონკოლოგია / პედიატრია / რადიოლოგია / ქირურგია
 • 0
 • 5
ელ ეფ დენტალი

ელ ეფ დენტალი

ყველა კლინიკა / ლაბორატორია
 • 0
 • 10
რეიმანი

რეიმანი

ყველა კლინიკა / ლაბორატორია
 • 0
 • 2
გინ-მედი

გინ-მედი

ყველა კლინიკა / ენდოკრინოლოგია / ლაბორატორია / რადიოლოგია / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია / მამოლოგია / ესთეტიკური მედიცინა
 • 0
 • 6
კავშირი საქართველოს გულის ფონდი +

კავშირი საქართველოს გულის ფონდი +

ყველა კლინიკა / კარდიოლოგია / ლაბორატორია
 • 0
 • 9
გლდანის პოლიკლინიკა

გლდანის პოლიკლინიკა

ყველა კლინიკა / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია / დერმატოლოგია / ლაბორატორია / ნევროლოგია / ოტორინოლარინგოლოგია / ოფთალმოლოგია / პედიატრია / რადიოლოგია / სტომატოლოგია / დიაგნოსტიკა
 • 0
 • 8
მრჩეველი ლიმბახის დიაგნოსტიკის ევროპული ჯგუფი (ბათუმი)

მრჩეველი ლიმბახის დიაგნოსტიკის ევროპული ჯგუფი (ბათუმი)

ყველა კლინიკა / ენდოკრინოლოგია / ლაბორატორია / პედიატრია / ფსიქოლოგია / ვეტერინარია / დიაგნოსტიკა / თერაპია / გასტროენტეროლოგია
 • 0
 • 8
პოლიკლინიკა უნიკა

პოლიკლინიკა უნიკა

ყველა კლინიკა / ლაბორატორია
 • 0
 • 9
მრჩეველი ლიმბახის დიაგნოსტიკის ევროპული ჯგუფი (ქუთაისი)

მრჩეველი ლიმბახის დიაგნოსტიკის ევროპული ჯგუფი (ქუთაისი)

ყველა კლინიკა / ენდოკრინოლოგია / ლაბორატორია / პედიატრია / ფსიქოლოგია / ვეტერინარია / დიაგნოსტიკა / თერაპია / გასტროენტეროლოგია
 • 0
 • 7
სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - მთაწმინდის პოლიკლინიკა

სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - მთაწმინდის პოლიკლინიკა

ყველა კლინიკა / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია / დერმატოლოგია / ენდოკრინოლოგია / კარდიოლოგია / ლაბორატორია / ნევროლოგია / ონკოლოგია / ოტორინოლარინგოლოგია / პედიატრია / რადიოლოგია / სტომატოლოგია / უროლოგია / დიაგნოსტიკა / ანგიოლოგია / ორთოპედია / ტრავმატოლოგია / მამოლოგია
 • 0
 • 9
სამედიცინო ცენტრი ვიტა

სამედიცინო ცენტრი ვიტა

ყველა კლინიკა / ლაბორატორია
 • 0
 • 8
სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - ქუთაისის პოლიკლინიკა

სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - ქუთაისის პოლიკლინიკა

ყველა კლინიკა / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია / კარდიოლოგია / ლაბორატორია / ნევროლოგია / ოფთალმოლოგია / ონკოლოგია / პროქტოლოგია / ქირურგია / ამბულატორია / ანგიოლოგია
 • 0
 • 11
ვორლდვაიდ კლინიკალ თრაიალს ჯორჯია

ვორლდვაიდ კლინიკალ თრაიალს ჯორჯია

ყველა კლინიკა / ლაბორატორია / დიაგნოსტიკა
 • 0
 • 6
სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - დიდუბის პოლიკლინიკა

სამედიცინო კორპორაცია ევექსი - დიდუბის პოლიკლინიკა

ყველა კლინიკა / გინეკოლოგია - რეპროდუქტოლოგია / ენდოკრინოლოგია / ლაბორატორია / ნევროლოგია / ტრავმატოლოგია / ოტორინოლარინგოლოგია / ოფთალმოლოგია / პედიატრია / რადიოლოგია / სტომატოლოგია / დიაგნოსტიკა / ანგიოლოგია
 • 0
 • 11
დიაგნოზი

დიაგნოზი

ყველა კლინიკა / ენდოკრინოლოგია / კარდიოლოგია / ლაბორატორია / ნევროლოგია / ოფთალმოლოგია / უროლოგია / დერმატოლოგია / თერაპია / გასტროენტეროლოგია
 • 0
 • 11
ფიზიოლოგიის ინსტიტუტი ივანე ბერიტაშვილის

ფიზიოლოგიის ინსტიტუტი ივანე ბერიტაშვილის

ყველა კლინიკა / ლაბორატორია
 • 0
 • 8